Eskişehir'e Değer

Üretime ve
İstihdama Yatırım

Mevcut OSB'leri genişleteceğiz

İlçelerimizde yeni OSB'ler açacağız

Böylece yarının teminatı olan gençlerimiz hem merkezde hem de kırsalda istihdama kavuşacak

İhtisas OSB'leri kuracağız

Katma değerli ürünlerin üretimine ağırlık vererek, ihracat odaklı sanayi anlayışını yaygınlaştıracağız

Eskişehir'in ülkemizin artan refahından aldığı pay artacak, vatandaşlarımızın hayat standartı yükselecek

Tarımsal sulamada daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilecek

İyi tarım, organik tarım ve akıllı tarım yapılan arazi oranı artacak

Sözleşmeli üretim yaygınlaşacak, çiftçimizin geliri garanti altına alınacak